Setup Menus in Admin Panel

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ καθ`ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους, πραγματοποιεῖ μαθήματα Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν διὰ ζώσης καὶ ἐξ ἀποστάσεως τὰ ὁποῖα ἀπευθύνονται σὲ μαθητὲς ὅλων τῶν ἐκπαιδευτικῶν βαθμίδων.

Τὰ μαθήματα ἀκολουθοῦν τὴν μέθοδο τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς καὶ ἔχουν ὡς στόχο νὰ εὐαισθητοποιήσουν τοὺς μαθητὲς στὸ θέμα τῆς ὀρθῆς χρήσεως τῆς γλώσσας ὥστε νὰ γνωρίσουν καλύτερα τὴν Ἱστορία καὶ τὸν Πολιτισμό μας.

Παράλληλα μὲ τὴν ἄνοδο, τὴν ἐξέλιξη καὶ τὴν πρόοδο, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ συνεχίζει νὰ διατηρεῖ καὶ νὰ ὑπηρετεῖ ἐπὶ 30 περίπου χρόνια, τὸ ἴδιο ὅραμα: νὰ ἀγαπήσουν ὅλα τὰ παιδιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὴν γλῶσσα τῶν προγόνων μας, τὴν γλῶσσα ποὺ ταξίδεψε στοὺς αἰῶνες ἀποτελώντας τὴν βάση ὅλων τῶν εὐρωπαϊκῶν γλωσσῶν.

Education Leaders Awards

Καινοτομία στὴν ∆ιδασκαλία: ΧΡΥΣΟ

Ἀγωγὴ Νηπίων – Ἐκμάθηση τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν σὲ παιδιὰ Προσχολικῆς Ἡλικίας.

Ἐπένδυση ἀνά τομέα Ἐκπαίδευσης: ΧΡΥΣΟ

Ἐπενδύοντας στὴν γνώση αἰώνων.

Βέλτιστη Μαθησιακὴ Ἐμπειρία: ΑΡΓΥΡΟ

Τίτλος Ὑποψηφιότητας: Παιδείαν Ζήτει, νὰ ἀναζητᾷς τὴν παιδεία.

Online & Ἐκπαίδευση Ἐξ Ἀποστάσεως: ΧΑΛΚΙΝΟ

Μαθήματα γιὰ ὅλους, πάντα καὶ παντοῦ!

Τιμητικὴ ∆ιάκριση:

Ἰδιωτικὸ Κέντρο Ἐκπαίδευσης τῆς χρονιᾶς

2020.

Παιδείαν Ζήτει - Νὰ ἀναζητᾷς τὴν παιδεία.

Μέσα στὰ περίπου 30 χρόνια λειτουργίας πέρασαν ἀπὸ τὰ ἕδρανα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς περισσότεροι ἀπὸ 10.000 μαθητές, ἔγιναν παραπάνω ἀπὸ 30.000 ὧρες διδασκαλίας καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν νέων τεχνολογιῶν πραγματοποιοῦνται πάνω από 1.500 ὧρες live streaming ἀνὰ ἔτος. Οἱ δράσεις τῆς Σχολῆς ἐπεκτάθηκαν σὲ πολλοὺς τομεῖς, μὲ διεθνεῖς συνεργασίες, διοργανώσεις ὁμιλιῶν, σεμιναρίων καὶ ἐκδρομῶν.

Πρωτοπόρος στὰ παιδικὰ προγράμματα ἐκμαθήσεως τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, ἡ Ἑλληνικὴ Ἀγωγὴ σύστησε τὸ 2018 τὸ μοναδικὸ στὸ εἶδος του θερινὸ πρόγραμμα, ὅπου μέσω τῆς βιωματικῆς μάθησης ἀποτελεῖ μία ξεχωριστὴ ἐπιλογὴ γιὰ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν παιδιῶν στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸ ∆ημοτικό.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Λ. Κηφισίας 125, Αθήνα 11425

210.5221314 / info@ellinikiagogi.gr Ellinikiagogi.gr

Παιδείαν Ζήτει

Θερινὸ Πρόγραμμα 2021 γιὰ παιδιὰ δημοτικοῦ βασισμένο στὴν Μυθολογία καὶ τὸν Ἀθλητισμό.

Υποστηρικτικό

E-CAMP

Aυτό το καλοκαίρι, η διασκέδαση συνδυάζεται με τη μάθηση και οι διακοπές μας γεμίζουν από παιχνίδια!

Με πάνω από 25 χρόνια εμπειριας στον χώρο της εκπαίδευσης, η Ελληνική Αγωγή δημιούργησε το πρώτο online summer camp, γεμάτο με εκπαιδευτικές δραστηριότητες και παιχνίδια για παιδιά. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ευχάριστης ασχολίας για τα παιδιά που σέβεται την επιθυμία των γονιών για εκπαίδευση παράλληλα με την διασκέδαση για όλο το καλοκαίρι.

Είστε έτοιμοι για ένα συναρπαστικό ταξίδι; Το ίδιο κι εμείς!

Μυθολογία καὶ Ἄθλησις!

Τὸ θερινὸ πρόγραμμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀγωγῆς ἀπευθύνεται σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ ἡλικίας ἀπὸ 6 ἕως 12 ἐτῶν. Ἐφέτος ἀκολουθούμε τὸ ῥητὸ «Νοῦς ὑγιής, ἐν σώματι ὑγιεῖ» καὶ δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα βασισμένο στὴν Μυθολογία καὶ τὸν Ἀθλητισμὸ στὶς μαγευτικὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ Politeia Tennis Club!

Ἀρχαῖα Ελληνικά

Τὰ παιδιὰ μαθαίνουν καθημερινὰ μερικὲς λέξεις, φράσεις, ἐκφράσεις, ῥητὰ καὶ ἐξοικειώνονται μὲ ἁπλὸ καὶ εὐχάριστο τρόπο μὲ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά.

Μυθολογία

Μὲ ἀφορμὴ τὶς θεματικὲς ἑβδομάδες τὰ παιδιὰ σὲ λίγες ἡμέρες μαθαίνουν ἢ ξαναθυμοῦνται τὶς πιὸ ὄμορφες καὶ διασκεδαστικὲς ἱστορίες τῆς Μυθολογίας μας.

Ὑγιεία καὶ Ἀσφάλεια

Πρῶτο μας μέλημα ἡ ὑγιεία καὶ ἡ ἀσφάλεια τῶν παιδιῶν μας. Οἱ ἀθλητικὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ Politeia Tennis Club μᾶς ἐπιτρέπουν τὸ παιχνίδι καὶ τὸν ἀθλητισμὸ σὲ μεγάλο καὶ ἐξωτερικὸ χῶρο. Ὅλοι οἱ ἐσωτερικοὶ χῶροι ἀερίζονται ἐπαρκῶς, ὥστε τὰ παιδιὰ νὰ κάθονται ἄνετα τηρώντας τὶς ἀπαραίτητες ἀποστάσεις. Τὰ γεύματα τῶν παιδιῶν προετοιμάζονται ἀπὸ τὸ Catering τοῦ Politeia Tennis Club.

Ἀθλητισμὸς

Καθημερινὰ τὰ παιδιὰ διασκεδάζουν μὲ ἀθλητικὰ παιχνίδια εἰδικὰ σχεδιασμένα γιὰ τὴν ἡλικία τους ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη ἐξειδικευμένων γυμναστῶν.

Παιχνίδι

Μετὰ ἀπὸ μία δύσκολη χρονιά, τὰ παιδιὰ παίζουν στὴν φύση! Ὅλο τὸ πρόγραμμα στοχεύει στὴν ψυχαγωγία τῶν παδιῶν μέσῳ τῆς ἐκπαίδευσης.

Παρὰ θῖν᾽ ἁλός

Κάθε Παρασκευὴ ἡ ἑβδομάδα ὁλοκληρώνεται μὲ μία ἐκδρομὴ στὴν θάλασσα. Τὰ παιδιὰ συνοδεύονται ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευτικούς, τοὺς γυμναστὲς καὶ τὸν ναυαγοσώστη στὴν παραλία, ὅπου μὲ ἀσφάλεια, συνεχίζονται οἱ ἐκπαιδευτικὲς καὶ ἀθλητικὲς δραστηριότητες τοῦ προγράμματος.

W6DCUHbj_400x400-300x300

Ευγενία Μανωλίδου

Υπεύθυνη Προγράμματος Σπουδών

 

Copyright © 2020 Ελληνική Αγωγή | All rights reserved.
Powered by DigitalWise